9/22/2559

น่าน...ในวันวานที่คิดถึง...

โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน พร้อมกิจกรรมพิเศษ โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน น่าน สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตและธรรมชาติชุมชนริมน้ำน่าน ที่ยังคงวิถีความผูกพันกับสายน้ำ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งอนุรักษ์ปลาในลำน้ำ และอนุรักษ์ป่าชุมชน จำนวนห้องพัก : 11 หลังรายละเอียด

 โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน น่าน สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตและธรรมชาติชุมชนริมน้ำน่าน ที่ยังคงวิถีความผูกพันกับสายน้ำ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งอนุรักษ์ปลาในลำน้ำ และอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวนห้องพัก : 11 หลัง  รับนักท่องเที่ยวได้ : 60 คนราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคนราคาค่าบริการอาหาร : 80 บาทต่อคนราคาค่าบริการอื่นๆ

  บ้าน พักโฮมสเตย์ 100 บาท/คน/คืน- ค่าอาหาร 80 บาท/คน/มื้อ- ค่าล่องแพ 250 บาท/8 คน/ลำ- ค่าเรือแจว 50 บาท/คน/ลำ- ค่าเรือลำใหญ่ (16 คน) 800 บาท/คณะ/ลำ

กิจกรรม• บายศรีสู่ขวัญ  การเล่นดนตรีไทย• ล่องแพเล่นน้ำที่แม่น้ำน่าน  หาดผาขน• พายเรือในแม่น้ำ ชมทิวทัศน์• เล่นน้ำบริเวณแก่งหลวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน

 ที่อยู่ : 41 หมู่ 3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000โทรศัพท์ : 086-921-7795

ติดต่อ

 • นางทองเพียร ปะนะ โทร. 086-921-7795

 • นายเสวียน   สองสีขวา  085-183-4975

 • นางนงค์ลักษณ์  เพชรดิน  086-045-9971

 • นายเชาว์  จุมปา 084-483-9850

 • ณัชชา  นาวงศ์ 081-024-9016

 • นายผิน  หรุ่ณใจ ผู้ใหญ่บ้าน 083-516-6038, 081-179-1833
จุดเด่นของโฮมสเตย์ ชุมชนริมน้ำน่าน ที่ยังคงวิถีความผูกพันกับสายน้ำ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งอนุรักษ์ปลาในลำน้ำ และอนุรักษ์ป่าชุมชนรางวัลที่ได้รับ 

 • รางวัลดีเด่นระดับภาค ประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สาขาป่าไม้)  ปี 2539

 • มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • รางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี 2550
ประวัติความเป็นมา บ้านหาดผาขนมีอายุเกือบ 100 ปี เข้ามาตั้งบ้านเรือนอาศัยทำไร่ ทำสวนในบริเวณริมฝั่งน่าน ซึ่งใกล้แหล่งน้ำอีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ก็ยังสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า ปลาต่าง ๆ ในลำน้ำน่านก็มีมาก สาเหตุเป็นเหตุให้มีประชาชนจากหมู่บ้านอื่นย้ายเข้ามาอยู่และช่วยกัน อนุรักษ์ทรัพยากรไว้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวและมีนักศึกษาเข้ามาดูงานวิจัย หัวหน้าหมู่บ้านจึงจัดการประชุมกลุ่มขึ้นเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการแบ่งบ้านของตนเองให้กับแขกผู้มาพักและเมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จึงทำให้ขยายกลุ่มและจัดตั้งเป็นโฮมสเตย์ขึ้น  มีการจัดทำระเบียบข้อบังคับของ หมู่บ้านรวมไปถึงการเข้าพักโฮมสเตย์และการเที่ยวชมธรรมชาติด้วยแนวคิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่น่าสนใจ

 • บายศรีสู่ขวัญ การเล่นดนตรีไทย

 • ล่องแพเล่นน้ำที่แม่น้ำน่าน หาดผาขน

 • พายเรือในแม่น้ำ ชมทิวทัศน์

 • เล่นน้ำบริเวณแก่งหลวง

 • ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น ทำนา เลี้ยงไหม เล่นน้ำลำน้ำน่าน

 • ศึกษาระบบนเวศน์ป่าชุมชน ล่องแพชมสองฝั่งลำน้ำน่าน ดูปลานานาชนิดที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์

 • ชมและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี เช่น บายศรีสู่ขวัญ  การแสดงดนตรีไทยพื้นเมือง การฟ้อนแง้นโดยเยาวชนในหมู่บ้าน

 • รวมกิจกรรมของชาวบ้านกำหนดตามฤดูกาล
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถึง จ.นครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 จนถึงพิษณุโลก และทางหลวงหมายเลข 11 ผ่าน จ.อุตรดิตถ์ และ อ.เด่นชัย จ.แพร่ จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101  ผ่าน จ.แพร่ จะถึง อ.ภูเพียง ก่อนถึง อ.เมือง จ.น่าน รวมระยะทางประมาณ 655 กม. หรือจาก อ.เมือง มาทางถนนสายน่าน – ทุ่งช้าง 1180 ประมาณ 4 กม. ถึงทางแยกเลี้ยวขวา ทางเข้ากองร้อย อสจ. ตรงมาจนถึงทางแยก เลี้ยวซ้ายอีกครั้งสุดปลายทางที่หมู่บ้านหาดผาขน...ไก่ คนเดินทาง

12 เมย.57

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น