9/22/2559

แบกเป้ไปทวาย

..ณ บริเวณด่านบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะมีการออกหนังสือให้ 2 ประเภทคือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว(Temporary Border pass) และหนังสือผ่านแดน(Border pass) สำหรับการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว มีขั้นตอน คือ ต้องมีหลักฐานการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวคือบัตรประชาชน สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครอง พ่อหรือแม่ พามาติดต่อเท่านั้น กรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องถ่ายรูปที่สำนักงานออกหนังสือเดินทางข้ามแดนก่อน จากนั้นรับเอกสารพร้อมชำระค่าธรรมเนียม คนละ 300 บาท หนังสือผ่านแดนชั่วคราว จะใช้ได้เพียงครั้งเดียว และพำนักอยู่ในต่างประเทศได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ประชาชนที่สามารถออกหนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วคราว คือ คนไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในประเทศไทยเท่านั้น และการทำหนังสือผ่านแดน มีขั้นตอน คือต้องมีหลักฐานการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวคือบัตรประชาชน สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครอง พ่อหรือแม่ พามาติดต่อเท่านั้น จากนั้นรับเอกสาร พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม คนละ 200 บาท หนังสือผ่านแดนจะมีอายุ 2 ปี พำนักอยู่ในต่างประเทศได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ประชาชนที่สามารถออกหนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วคราว คือ คนไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในประเทศไทยเท่านั้น...มิงกาลาบา...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น