9/23/2559

เขมร.......กะเมง ขแมรร์ โม โนว ชงาย เซราะ..

จูงกะ..แมร์ อ๊อว บ็อง ประโอน ปู ไป แย็ย ตา..กรบ ๆ คเนียร์ บาด..
ขะมาด โกน ขะแมรร์ โนว อัมเพอ ท่าตูม จังหวัด เสร็น นี๊ เฮย..
ปี เดอม..ขะมาด เก๊อะ โนว เซราะ โนว ซแรร์ เฮย..
เก๊อะ ปรั๊วะ ตา กันซ็อด จ็อง เมียน ประ เมียน เมี๊ยะ..
เก๊อะ เลย โตว เทอร์ การ โนว มืง นอก มืง นา..
รัว ประ รัว เมื๊ยะ..ตูก เลิก ประเตี๊ยะ เลิก ซแม็ง...
งัย แนะ..กึด ด็อล เซราะ คลัง..อัน กูยร์ ยม โนว กะน็อง ฮอง ตา แอ็ง..
ซะเน๊าะ คลูน เตอ...
กึด ด็อล..ตแร็ย ปรัย โกน จัง วา ทแม็ย..
กึด ด๊อล..ประ เฮาะ ตแร็ย กรัยจ์..
กึด ด๊อล อัง ตแร็ย ปะตั๊วะ..
กึด ด๊อล ซะลอว์ ตแร็ย แนง ด๊ะ มะ ออม..
กึด ด๊อด ทอด ตแร็ย ซโลยจ์..
อา โยย กึด เซราะ คลัง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น