9/23/2559

คนเดินทาง

ทางเราไม่เท่ากัน อาจเช่นนั้นที่ฉันเชื่อ
คลับคล้ายความคลุมเครือ ระหว่างเราผู้ใช้ทาง
สูงชันและรกชัฏ แคบอึดอัดอย่างเธออ้าง
โดดเดี่ยวอีกอ้างว้าง ไร้ที่ว่างจะวางใจ
ทางเดียวที่เราเดิน ร่วมดำเนินมานานไกล
แตกต่างเพียงทางใจ ฉีกให้เราไม่มองทาง
เขียวชื่นระรื่นเย็น ให้เธอเห็นว่าโลกกว้าง
ห่มเราทอดเงาบาง แม้ไม่เห็นหากคงทน                               
   
                                             ...ถนนคนเดินทาง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น