9/22/2559

เสรีชน...

กู....เสรีชน มีสิทธิ์จะคิดหรือพูด มึงไม่ใช่พ่อกู.....
ลาภเสื่อมลาภ  สัจธรรม  ชี้กำหนด
ยศเสื่อมยศ  บริบท  ปรากฎเห็น
สรรเสริญ  นินทา  พาลำเค็ญ
สุขทุกข์  ย้ำเน้น  ให้เห็นจริง
ธรรม  คือคุณา  กรอมรรัตน์
เมื่อรู้แจ้ง  แจ่มชัด  ก็หยุดนิ่ง
เป็นหยุด  ในเคลื่อนไหว ไม่ประวิง
และเป็นวิ่ง  ในหยุด จุดแห่งธรรม
...........................
ไม่มี  อำนาจใด  ในโลกหล้า
ผู้ปกครอง  ต่างมา  แล้วสาปสูญ
ไม่มีใคร  ล้ำเลิศ  น่าเทิดทูน
ประชาชน  สมบูรณ์  นิรันดร์ไป
เมื่อยืนหยัด  ต่อสู้  ผู้กดขี่ ประชาชน  ย่อมมี  ชีวิตใหม่
เมื่อท้องฟ้า  สีทอง  ผ่องอำไพ
ประชาชน  ย่อมเป็นใหญ่  ในแผ่นดิน
............................
หยาดน้ำตา  ประชาไทย  ในวันนี้
ไหลเกือบท่วม  ปฐพี  แล้วพี่เอ๋ย
ถ้าความจริง  สามารถอ้าง  เหมือนอย่างเคย
 ก็จะเอ่ย  และจะอ้าง  อย่างไม่กลัว
นี่มีปาก  ก็ถูกปิด  จนมิดเม้ม
มันแทะเล็ม  ถุยรด  และกดหัว
ปัญหา  ต่างๆนั้น  ก็พันพัว
ไม่อยากโทษ  ใครชั่ว  เพราะกลัวตาย
 ถ้าขอได้  จะขอกัน  ในวันนี้
ขอให้สิทธิ์  เสรี  อย่าสูญหาย
ถ้าเลือดไทย  จะหลั่งโลม  จนโทรมกาย
ก็ขอตาย  ด้วยศักดิ์ศรี  เสรีชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น